برنامه ریزی کنکور دکتری روانشناسی _ منابع کنکور دکتری روانشناسی

همایش رایگان

خبر 1397/07/21 1057

طرح 4 فوریتی تضمین قبولی دکتری روانشناسی و مشاوره 

همایش رایگان کنکور دکتری روانشناتسی 

با محوریت:

- معرفی منابع پنهان

- برنامه ریزی 125 روزه تا کنکور 

- معرفی جدیدترین تغییرات و بودجه بندی دکتری 

زمان همایش: 

شنبه 28 مهرماه

ساعت: 16 الی 20

تلفن رزرو: 

02122253509

تصاویر مطلب

   
شعبه مرکزی

شبکه های اجتماعی